Nên học ngôn ngữ lập trình nào? Nên chọn IDE nào cho lập trình Java?

Hôm nay cũng không rảnh lắm nhưng ngứa tay viết vài dòng chia sẻ về vấn đề tác phong và thói quen khi làm việc, giải đáp 1 số câu … Continue reading Nên học ngôn ngữ lập trình nào? Nên chọn IDE nào cho lập trình Java?