Máy tính là 1 cỗ máy ngu ngốc, có thể làm được những điều vô cùng thông minh.
Lập trình viên là những người thông minh, có thể làm những việc vô cùng ngu ngốc.