Chào các bạn, trong những bài viết gần đây, mình đã trả lời một số câu hỏi phổ biến về thiết kế hệ thống như sự khác biệt giữa API Gateway và Load Balancer, và hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một câu hỏi thú vị khác, đó là Reverse Proxy và Forward Proxy.

Những câu hỏi này khác với các vấn đề thiết kế hệ thống như cách thiết kế WhatsApp hay YouTube, nhưng chúng cũng quan trọng không kém. Nếu bạn nắm vững kiến thức về chúng, bạn có thể nhắc đến trong nhiều bài toán thiết kế hệ thống.

Trong thế giới kiến trúc mạng, các proxy đóng vai trò then chốt trong việc quản lý và bảo mật giao tiếp giữa client và server. Có hai loại proxy phổ biến: forward proxy và reverse proxy. Chúng phục vụ các mục đích khác nhau và hoạt động ở các tầng khác nhau của ngăn xếp mạng. Forward proxy được sử dụng để bảo vệ client khỏi mạng bên ngoài, trong khi reverse proxy hoạt động như một lớp frontend cho các server backend, giống như API Gateway và Load Balancer.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về forward proxy và reverse proxy để hiểu rõ sự khác biệt và vai trò của chúng trong thiết kế hệ thống.

Forward Proxy là gì?

Forward proxy, còn gọi là outbound proxy, hoạt động như một trung gian giữa client và server bên ngoài, chặn các yêu cầu đi ra từ client và chuyển tiếp chúng đến đích dự định.

Các chức năng của forward proxy:

 1. Proxy phía client
  Forward proxy thường được triển khai ở phía client của mạng, hoạt động như một cổng cho lưu lượng đi ra. Client cấu hình cài đặt mạng để định tuyến lưu lượng qua forward proxy, proxy này sẽ chuyển tiếp các yêu cầu đến server bên ngoài thay mặt cho client.
 2. Ẩn danh và bảo mật
  Một trong những lý do chính để sử dụng forward proxy là để bảo vệ danh tính của client. Nó có thể ẩn địa chỉ IP của client, giúp tăng cường bảo mật và quyền riêng tư khi duyệt web. Ngoài ra, forward proxy có thể được sử dụng để vượt qua các hạn chế truy cập hoặc tường lửa.
 3. Content filtering và caching
  Forward proxy có thể lọc nội dung dựa trên các quy tắc xác định trước, như chặn các trang web không mong muốn hoặc độc hại. Nó cũng có thể lưu trữ (cache) các phản hồi từ server để giảm băng thông và cải thiện tốc độ truy cập cho các yêu cầu lặp lại.
 4. Bảo mật và kiểm soát truy cậpForward proxy cũng có thể thực thi các chính sách bảo mật và kiểm soát truy cập, cho phép tổ chức điều chỉnh truy cập vào các tài nguyên bên ngoài, chặn các trang web độc hại và kiểm tra lưu lượng truy cập đi ra để phát hiện các mối đe dọa hoặc vi phạm chính sách.

Reverse Proxy là gì?

Reverse proxy, còn gọi là inbound proxy, hoạt động như một trung gian giữa các server backend và client bên ngoài. Nó nhận các yêu cầu từ client và chuyển tiếp chúng đến server thích hợp để xử lý.

Các chức năng của reverse proxy:

 1. Proxy phía server
  Reverse proxy được triển khai ở phía server của mạng, hoạt động như một cổng cho lưu lượng đi vào. Nó nhận các yêu cầu từ client và định tuyến chúng đến các server backend khác nhau dựa trên các quy tắc định tuyến.
 2. Phân phối tải (Load Balancing)
  Reverse proxy có thể phân phối tải giữa các server backend để đảm bảo rằng không có server nào bị quá tải. Điều này giúp cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của ứng dụng.
 3. Tăng cường bảo mật
  Reverse proxy có thể bảo vệ các server backend khỏi các cuộc tấn công trực tiếp bằng cách ẩn danh chúng. Nó cũng có thể triển khai các chính sách bảo mật như xác thực và mã hóa SSL/TLS.
 4. Content Delivery và Optimization
  Reverse proxy có thể lưu trữ (cache) các phản hồi từ server backend để cải thiện tốc độ truy cập cho các yêu cầu lặp lại. Nó cũng có thể nén nội dung để giảm băng thông và tăng tốc độ truyền tải.

Sự khác biệt chính

 • Vị trí triển khai: Forward proxy ở phía client, còn reverse proxy ở phía server.
 • Chức năng chính: Forward proxy bảo vệ client và giúp vượt qua các hạn chế truy cập, trong khi reverse proxy bảo vệ server và phân phối tải.

Cả forward proxy và reverse proxy đều có vai trò quan trọng trong thiết kế hệ thống, nhưng chúng phục vụ các mục đích khác nhau và được triển khai ở các vị trí khác nhau trong mạng. Hiểu rõ sự khác biệt này sẽ giúp bạn thiết kế hệ thống mạng hiệu quả và bảo mật hơn.

Nguồn: https://dev.to/somadevtoo/difference-between-forward-proxy-and-reverse-proxy-in-system-design-54g5

Bình luận