WELCOME TO TUNGHUYNH'S BLOG

Kiến thức là vô tận

Programmer

Các bài viết chia sẻ về học tập, làm việc và kinh nghiệm trong ngành lập trình nói chung và Java nói riêng.

ATBMTT

Tổng hợp và chia sẻ source code về các hệ mã hóa trong học tập và thực tế.
Các sản phẩm do tác giả xây dựng và sưu tầm

Video

Tổng hợp các video, bộ video hướng dẫn về lập trình, đồ họa,.. 1 số thứ khác do chính tác giả thực hiện và sưu tầm

WANT TO KNOW MORE ABOUTME?

LATEST NEWS

[Video] Demo khai thác lỗ hổng Log4J CVE-2021-44228 – Log4J Exploit Demo

Demo khai thác lỗ hổng Log4J CVE-2021-44228 – Log4J Exploit Demo. Sử dụng Spring Boot, Netcat, LDAP Server Link Marshalsec LDAPServer: https://github.com/tunghuynh/marshalsec

Giám sát log tối ưu với ELK – Elasticsearch Logstash Kibana

Chào mọi người, Ở một số bài trước mình đã chia sẻ về cách ghi log và Tầm quan trọng của việc ghi log trong phát triển phần mềm. Nhưng […]

[Java] Spring Boot Actuator – Ứng dụng trong giám sát hệ thống

Actuator là 1 Spring Boot sub-project giúp hiển thị các tính năng được hỗ trợ trên ứng dụng Spring Boot Các tính năng chính Actuator có thể cung cấp HealthCheck: […]