WELCOME TO TUNGHUYNH'S BLOG

Kiến thức là vô tận

Programmer

Các bài viết chia sẻ về học tập, làm việc và kinh nghiệm trong ngành lập trình nói chung và Java nói riêng.

ATBMTT

Tổng hợp và chia sẻ source code về các hệ mã hóa trong học tập và thực tế.
Các sản phẩm do tác giả xây dựng và sưu tầm

Video

Tổng hợp các video, bộ video hướng dẫn về lập trình, đồ họa,.. 1 số thứ khác do chính tác giả thực hiện và sưu tầm

WANT TO KNOW MORE ABOUTME?

LATEST NEWS

[Video Security] Dò password bằng Bruteforce – Demo Khai thác lỗ hổng bảo mật bằng công cụ DVWA – Part 5

[Security] Demo Khai thác lỗ hổng bảo mật bằng công cụ DVWA Các lỗi bảo mật thường gặp trong lập trình web Part 5 – Khai thác lỗ hổng Dò […]

[Video Security] File Upload, Path Traversal – Demo Khai thác lỗ hổng bảo mật bằng công cụ DVWA – Part 4

[Security] Demo Khai thác lỗ hổng bảo mật bằng công cụ DVWA Các lỗi bảo mật thường gặp trong lập trình web Part 4 – Khai thác lỗ hổng File […]

[Video Security] XSS – Demo Khai thác lỗ hổng bảo mật bằng công cụ DVWA – Part 3

[Security] Demo Khai thác lỗ hổng bảo mật bằng công cụ DVWA – Các lỗi bảo mật thường gặp trong lập trình web Part 3 – Khai thác lỗ hổng […]