Tôi viết blog khi rảnh, viết để chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ sản phẩm.
Viết theo ngẫu hứng… viết những cái suy nghĩ vớ vẩn để sau này đọc lại và phì cười =))