Tôi không có nhiều ý tưởng thiết kế, cũng không có mắt nghệ thuật hoàn hảo về nhiếp ảnh…
Tôi chỉ tự học đồ họa và chụp ảnh để mở rộng lĩnh vực bản thân, tự tay thiết kế những thứ nhỏ nhỏ cho website và cho cá nhân. Bấm máy ngẫu hứng và theo.
Đôi khi làm để trải nghiệm công cụ, làm để tạo ra niềm vui hoặc troll bạn bè khi rảnh rỗi =))