Đã có quá nhiều tài liệu hướng dẫn cho những người muốn tiếp cận 1 ngôn ngữ lập trình hay 1 framework.
Ở blog này tôi sẽ nói về các vấn đề khác, các vấn đề ít tài liệu đề cập đến, hoặc các vấn đề rải rác ở nhiều tài liệu. Những thứ sẽ giúp cho phần mềm trở lên linh hoạt hơn, dễ dàng hơn cho việc bảo trì và nâng cấp, và cả các vấn đề về lỗi thường gặp, lỗi nguy hiểm, lỗi tiềm ẩn trong lập trình java.
Series về Java sẽ chủ yếu dành cho đối tượng sinh viên và fresher mới bước chân vào nghề. Còn tôi không phải là master, tại một góc độ nào đó tôi chỉ hơn fresher ở kinh nghiệm làm dự án thực tế. Những gì tôi chia sẻ trong blog này phần lớn là theo kinh nghiệm bản thân và dựa trên quan điểm cá nhân, hoặc có thể là những mảnh kiến thức chắp vá từ nhiều nơi khác. Vì vậy nếu thấy có gì sai sót hoặc chưa hợp lý, hãy comment để cũng thảo luận 🙂

Have a nice day!

Bình luận