[Software Architecture] Quá trình tiến hóa của phần mềm và các phương pháp scale-up hệ thống – 1/2

Software Architecture – Kiến trúc phần mềm – Phần 1/2 Phần mềm được hình thành như thế nào? Scale theo chiều dọc (vertical), chiều ngang (horizontal) Loadbalancer và các cơ […]