Chương trình mô phỏng các hệ mã hóa cổ điển trong chương trình môn học An toàn bảo mật thông tin.
Bao gồm: Hệ mã Dịch vòng, Hệ mã Affine, Hệ mã Hoán vị, Hệ mã Hill, Hệ mã Vigenère
Ngoài ra còn tích hợp chương trình tính phần tử nghịch đảo theo Euclid

Thông tin:

Mọi khó khăn hay phát sinh lỗi khi sửa dụng chương trình,
mong mọi người liên hệ theo địa chỉ Email: tunghuynh.tn@gmail.com
Cảm ơn đã sử dụng sản phẩm!.

Icon

Sourcecode_codingSystemATBMTT.rar 2,864.16 KB 1535 downloads

...

Bình luận