Hệ mã hóa Des mở rộng. Gồm có Mã hóa và Giải mã theo Des mở rộng. Chương trình được tạo khóa tự động (hướng người sử dụng).
Hỗ trợ mã hóa và giải mã File dữ liệu.
Có Demo + Source code Java

Thông tin:

Đây là chương trình sưu tầm được.
Phiên bản gốc có tên tác giả: Lý Hồng Trang

Icon

DES_LyHongTrang.rar 302.20 KB 872 downloads

...

Bình luận