Hệ mã hóa MHK (Ba lô) phiên bản mới nhất, ngoài ra còn có demo file thực thi phiên bản đầu tiên trong link Hướng dẫn
Chương trình gồm có Tạo khóa – Mã hóa và Giải mã
Có cả Demo + Source code C# phiên bản này tại link download
Thông tin:

Tác giả: Vi Thanh Hải – K7D CNTT – ĐHTN
Chương trình được share trên diễn đàn CongdongCviet.com
Link topic: http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=75446

Link phiên bản đầu tiên: http://www.4shared.com/rar/vxkaMaDx/form_MHKv1_C.html
Được share trên diễn đàn CongdongCviet.com
Link topic: http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=74756

Icon

form_MHKv1_C#.rar 8.94 KB 88 downloads

...

Bình luận