Chương trình mô phỏng các hệ mã hóa cổ điển. Bao gồm:
Dịch vòng, Affine, Hill, Vigenère, Hoán vị và mã Tự sinh
Demo + Source code C# ở link download

Thông tin:

Tác giả: Phạm Hồng Quân (QuanZu) – K7B CNTT – ĐHTN
Code được share trên diễn đàn CongdongCviet.com
Link: http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=76144

Icon

Classic_Encrypt_CodeC#.rar 2.76 MB 2205 downloads

...

Bình luận