Chương trình mô phỏng ký và kiểm tra chữ ký theo hệ mã RSA
Bao gồm: Ký không mã hóa, Ký trước mã hóa sau, Mã hóa trước ký sau, Kiểm tra chữ ký
Demo + Source code C ở link download

Thông tin:

Tác giả: Lê Công Tuấn Anh – K7A CNTT – ĐHTN
Lưu ý: Khi kiểm tra chữ ký thì bạn phải mở file CHUKY.TXT trong ổ C copy phần “Bản rõ” ra và save vào 1 file riêng, copy phần “Chữ ký” ra và save vào 1 file riêng. Sau đó nhập đường dẫn của 2 file này vào chương trình để kiểm tra chữ ký.

Icon

Chu_ky_so_RSA.CPP 22.80 KB 1436 downloads

...

Bình luận