Chương trình mô phỏng hệ mã hóa RSA bao gồm: Tạo khóa, mã hóa và giải mã theo RSA.
Demo + Source C# ở link download

Thông tin:
Chương trình được share trên CodeProject.com
Link: http://www.codeproject.com/KB/security/RSACryptoPad.aspx

Bình luận