Chương trình mô phỏng hệ mã hóa RSA. Bao gồm Tạo khóa, Mã hóa, Giải mã.
Source code C# ở link download. Sau khi tải project về, các bạn có thể đóng gói thành file thực thi .exe để sử dụng

Thông tin:

Source code C# được share trên diễn đàn CTO.edu.vn
Link topic: http://forum.cto.edu.vn/forum/showthread.php?t=150&page=1

Bình luận