Chương trình mô phỏng mã hóa và giải mã theo Elgamal, viết bằng C#. Demo và Source code C# ở link download

Thông tin:

Tác giả: Sinh viên KHMT3 K3

Icon

Egamal_Nhom13_KHMT3_K3.rar 194.19 KB 783 downloads

...

One Reply to “Demo + Source code C# Hệ mã hóa Elgamal”

Bình luận