Chương trình mô phỏng mã hóa và giải mã theo ECC (Elliptic curve cryptography)
Viết bằng ngôn ngữ C# có kèm giao diện DevExpress

Thông tin:

Tác giả: Sinh viên KHMT3 K3
Để có thể run được code thì yêu cầu phải cài thêm DevExpress
Link: http://downloads.devexpress.com/DXperience/2010.1/6/DXperience-10.1.6.exe

Icon

Sourcecode_C#_MaHoaECC-KHMT3.rar 247.03 KB 457 downloads

...

Bình luận