Chương trình mô phỏng mã hóa và giải mã theo RSA – Phiên bản khác các phiên bản trước. Viết bằng C# và có kèm giao diện DevExpress bóng bẩy.
Demo và Source code C# ở link download

Thông tin:

Tác giả: Sinh viên KHMT3 K3
Sơ đồ tạo khóa, mã hóa và giải mã theo RSA

Để có thể run được code thì yêu cầu phải cài thêm DevExpress
1. Link: https://mega.co.nz/#!aVVyyZrZ!DCRB43GRfwXpEqXJg4Bq_3bxa-H63l1pZVnOVUNP2fI
Hướng dẫn crack Devexpress trong file nén “DevExpress.v12.2.8.dlls PassedRegistry.rar”
2. Convert project hiện tại sang phiên bản Dev mới cài (12.2.8):
Sau khi cài DevExpress và crack xong, mở Visual Studio lên sẽ có thêm menu-item DEVEXPRESS mới trên thanh menu
Mở project cần convert trước, sau đó chọn DEVEXPRESS -> Project Converter -> chọn phiên bản muốn convert
3. Upgrade

Sau khi convert xong, thấy 1 số dòng báo Skip thì kệ nó, đó là những dòng nó phát hiện không cần convert.
Giờ có thể chạy project như thường.

Icon

RSA_NHOM6_KHMT3K3.rar 907.10 KB 807 downloads

...

Bình luận