Hướng dẫn ký:


Các vùng nhập dữ liệu (màu đỏ):
1: Vùng nhập văn bản cần ký
2: Vùng hiển thị chữ ký sau khi ký (không cần nhập gì vào vùng này)
3: Nhập giá trị số nguyên tố P
4: Nhập giá trị alpha nên để mặc định là 2
5: Nhập giá trị k nguyên, ngẫu nhiên sao cho UCLN(k,p)=1
6: Nhập giá trị a nguyên sao cho nằm trong khoảng (0 – P)
Các nút điều khiển:
1: Mở 1 file văn bản dạng text từ đĩa cứng vào vùng nhập văn bản (1)
2: Copy phần văn bản hiện tại trong vùng 1 vào Clipboard
3: Paste nội dung trong Clipboard ra vùng văn bản 1
4: Copy phần văn bản hiện tại trong vùng 2 vào Clipboard
5: Chuyển toàn bộ (Forward) dữ liệu ở vùng văn bản và chữ ký ở bên panel Ký văn bản sang vùng tương ứng ở bên panel Kiểm tra chữ ký
6: Save đồng thời văn bản ở cả 2 vùng 1 và 2 ra file trên đĩa cứng. Chương trình sẽ tạo ra 2 file tương ứng
ten_file.txt: lưu nội dung vùng 1 (văn bản ký)
ten_file.txt.sig: lưu nội dung vùng 2 (chữ ký)
2 file này bắt buộc phải giữ nguyên trong cùng 1 thư mục, không được xóa hoặc đổi tên để phục vụ cho quá trình kiểm tra chữ ký 7: Nhấn nút này sau khi đã điền đầy đủ thông tin phía trên
Giả sử ký văn bản, sau khi nhấn sẽ ra kết quả (văn bản giữ nguyên nhưng có kèm theo chữ ký)


Hướng dẫn kiểm tra chữ ký:

Phần văn bản cần kiểm tra và các nút Copy, Paste, Save tương tự như bên Ký văn bản
Khi kiểm tra chữ ký thì cần phải có chữ ký để kiểm tra cho nên ở bên này bạn phải nhập cả chữ ký vào vùng 2 (Chữ ký)
Giá trị Alpha và P phải nhập giống như bên Ký văn bản Nút Open: Mở file văn bản dạng text từ đĩa cứng để nạp vào chương trình, ở phần này bạn chỉ cần chọn file văn bản text để nhập vào là được, file chữ ký .sig sẽ tự động được nạp vào vùng tương ứng.
Nếu chỉ có file văn bản text mà không có file chữ ký .sig, hoặc có nhưng ở thư mục khác với thư mục chứa file văn bản text, hoặc 1 trong 2 file đó đã bị đổi tên thì chương trình cũng không thể tìm được file chữ ký .sig dẫn đến việc không thể kiểm tra chữ ký.
Chương trình sẽ hiển thị thông báo:
Khi dữ liệu trong các vùng đã đầu đủ (Nếu test chương trình thì sau khi Ký, bạn có thể nhấn Fw (nút số 7 ở bên Ký văn bản) để chuyển toàn bộ văn bản và chữ ký đã ký sang bên Kiểm tra chữ ký để kiểm tra).

thì nhấn nút Kiểm tra chữ ký để tiến hành kiểm tra Nếu văn bản và chữ ký là nguyên bản gốc thì chương trình sẽ hiển thị thông báo:

Nếu văn bản hoặc chữ ký bị sai lệch (ví dụ ta sửa thử văn bản cho khác với văn bản gốc) thì chương trình báo:

One Reply to “Phần thứ 1: Chữ ký số Elgamal”

Bình luận