Mở file:
Khi mở file mà thấy hiển thị vào khung soạn văn bản bị lỗi ký tự,
trong khi file đó mở bằng notepad thấy hoàn toàn bình thường thì Open lại với encoding khác thử xem sao


Lưu file:

Khi lưu file thì nên để mặc định encoding là Unicode để đảm bảo bản mã khi save không bị lỗi,
(nếu save lỗi thì sau đó sẽ không giải mã được)

One Reply to “Vấn đề Mở và Lưu file”

Bình luận